e-Recept

Jak funguje eRecept?

Od 1. 1. 2018 je povinné vydávání e-receptů. Naše ordinace byla připravena a tímto datem i začala vydávat e-recepty, pokud nedošlo k technickým problémům v podobě komunikace s centrálním úložištěm což nastalo především v Rudíkově jak vlivem přetížení technologií centrálního úložiště tak nekvalitním připojením v místě ordinace. Změnou operátora a posílením komunikačních technologií se podařilo vyřešit tyto problémy a podíl klasických receptů je pod 2%.

Co je eRecept?

Je lékařský předpis tzv. recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER. Vydáváme eRecept (resp. jeho identifikátor) pacientovi v několika různých podobách – na papírové průvodce, nebo v e-mailu.

Co když v lékárně nemají všechny léky?
Pokud nemá lékárna lék k dispozici může většinou prodloužit platnost receptu nebo vydat počet, který má skladem a pacient si může vybrat lék jinde nebo až po objednání léku lékárníkem.

Mohu na eRecept vyzvednout léky třeba pro sousedku, manželku, dítě a za jakých podmínek?
Ano, je možné, aby předepsané léčivé přípravky vyzvedla i jiná osoba, než které byl léčivý přípravek (LP) předepsán.

Jak se má naložit s eReceptem, pokud lékař špatně uvede číslo pojištěnce (ČP) či jiný údaj?
Lékárník nemůže změnit údaje uváděné na eReceptu vyjma předepsaného léčivého přípravku (ovšem se souhlasem pacienta a po konzultaci s lékařem). Za údaje uvedené na eReceptu plně zodpovídá jeho původce, tedy lékař. V případě zjištěných nesrovnalostí je nezbytné požádat lékaře o provedení změny.

V jaké podobě obdržím recept?

  • Nejběžnější předání je pomocí SMS. K tomu je využíván systém SUKL, s kterým komunikuje náš informační systém. Do mobilního telefonu přijde pacientovi SMS obsahující jedinečný kód, který v lékárně nadiktujete. To pro případ, že máte starší tlačítkový přístroj bez internetu.
  • Ve smart mobilu můžete použít odkaz v SMS, kterým se otevře QR kód a ten v lékárně načtou.
  • Nově lze jen ukázat občanský průkaz a pracovník lékárny spáruje vydaný recept s rodným číslem pacienta.
  • Pro všechny případy lze i vytisknout recept papírový a to většinou když nefunguje systém zaslání elektronickou cestou, nebo se jedná o speciální léčiva na speciální recept a nebo, když pacient přes veškerou snahu zdravotníka musí zničit kousek lesa a odnést si papír v hmatatelné podobě.

Co se zatím nevyužívá?

Webová aplikace pro pacienty měla být dostupná dne 6. 12. 2017, pro její používání je nutné zajistit si přístupové údaje na CzechPointu více je možno zjistit na stránkách www.epreskripce.cz

Mobilní aplikace pro pacienta  pro Android a iOS  měla být dne 6. 12. 2017. Pro její používání je nutné mít funkční webovou aplikaci pacienta a provést v ní potřebná nastavení pro mobilní aplikaci.

Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která umožnila přístup SÚKL k Základním registrům, a tedy i ztotožňování občanů v Registru obyvatel, nabyla účinnosti až 1.10.2017, došlo k vývoji této komponenty a testování až od října 2017. K vyžádání přístupových údajů na CzechPointu využívá již existující systém MVČR, konkrétně Správy základních registrů. V případě problémů s žádostí o přístupové údaje k aplikaci se, prosím, obraťte na kontaktní místa SZR (www.szrcr.cz ).

Co přinese aplikace?
Díky této aplikaci pacient uvidí, jaké léčivé přípravky mu byly elektronicky předepsány. Pokud bude chtít, může tento přehled zpřístupnit také svým ošetřujícím lékařům, kteří tak mohou příp. vyhodnotit kombinaci užívaných léčiv apod.

V tomto příspěvku byly využity informace z https://www.epreskripce.cz [cit. 14. 4. 2018].