Otevřeno

Po nemoci od 4. 1. 2021 jsme otevřeli 11. 1. 2021. Stále trvá vládou vyhlášený nouzový stav a proto dodržujte tato opatření:
– při podezření na onemocnění Covid-19 pouze volejte
– na ostatní vyšetření se objednávejte
– choďte na přesně objednaný čas
– do budovy zdravotnického zařízení vstupujte s ochranou dýchacích cest
– v Rudíkově kde opět ordinujeme v úterky od 7:30 dodržujte v čekárně maximální počet 2 osoby
– dodržujte hygienu