K očkování

(7.4.2021) V úterý 6.4 jsme začali očkovat proti Covid-19. Očkujeme jako všichni praktičtí lékaři vakcínou od firmy AstraZeneca. V souladu s nařízením vlády přednostně očkujeme pacienty od nejstarších pacientů k mladším. Samozřejmě jen ty, kteří se zaregistrovali u nás a neodregistrovali se do očkovacích center. Protože dopředu nevíme, zda všichni objednaní k očkování přijdou a také je možné, že z ampule s vakcínou „vytáhneme“ místo deseti dávek 11-12, domlouváme si na každý očkovací den i náhradníky. V tomto případě pro nás není prioritou věk zaregistrovaných pacientů, ale možnost jejich přítomnosti v ordinaci na vyzvání.

(31.3.2021) Dnes nás kontaktoval zástupce distributorské firmy, abychom v týdnu po Velikonocích očekávali zavezení první dávky vakcín. Pokud se tento povelikonoční zázrak stane, dáme vědět na u nás uvedené kontakty termíny očkování.

(29.3.2021) Před několika dny byl opět změněn systém přerozdělování vakcín na základě upřesnění (změny) strategie vlády prioritně proočkovat kategorii 80+. Přestože jsme splnili podmínky (tehdy platné) již v první březnové dny a proto jsme měli dostat vakcíny druhý rozvážkový týden v březnu, změna způsobila odsunutí rozvozu. Zatímco na začátku března určovalo pořadí počet zaregistrovaných osob 70+(měli jsme cca 130 osob), nově určuje pořadí 80+. V této kategorii máme zaregistrovaný v systému ISIN (Informační systém infekčních nemocí) pouhých 13 osob 80+. Provedli jsme kontrolu každého jednotlivce v této kategorii. Někteří pacienti byli zaregistrováni v očkovacích centrech a naočkováni, pár jedinců bylo zaregistrováno a chtějí se zaregistrovat do naší ordinace ovšem díky obstrukčnímu chování očkovacích center to nelze. Někteří se nechtějí nechat očkovat vůbec a mnoho pacientů ačkoliv byli registrováni u nás se zaregistrovali v očkovacích centrech a tím vypadli (bez obstrukcí a jednoduše) z naší databáze. Co tedy zbývá? Frustrace a pocit bezmocnosti.
To co lékaři navrhovali od února a v některých krajích to šlo – dělení vakcinací, se snad už podaří i na Vysočině. Ale jak jsme předpokládali, je vysoká pravděpodobnost, že budou upřednostněny revakcinace. A poznámka nakonec: v televizi slibované zavážení praktických lékařů vakcinační látkou od Moderny je v současnosti neuskutečnitelné díky omezení výrobce.

(22.3.2021) Sytém, kam musíme registrovat pacienty, se po cca 24 hod , tedy 19.3.2021, rozjel. Ovšem jak jsme předpokládali, nelze již u nás zadávat zájemce o registraci, kteří jsou chronicky nemocní .

Poznatek z dnešního pokusu odregistrovat pacienta, jehož příbuzná se o to od 1.3.2021 snaží. Bylo to poté, co zjistila nevyhovující podmínky přístupu do očkovacího centra. Po zhruba šesti telefonátech na očkovací centrum i na linku 1221, kde se dozvěděla nejrůznější výmluvy a lži, proč nelze odregistrovat, se obrátila na naši ordinaci. Podle oficiálních míst může praktický lékař pacienta z očkovacího centra sám odregistrovat. Bohužel, při tomto pokusu jsme se dozvěděli od anonymní operátorky , že pokud nemáme pro pacienta vakcínu, nemůže pacienta odregistrovat. Připomínám, že můžeme získat vakcíny jen pro u nás zaregistrované pacienty! A tady se kruh se uzavírá.
Pokud chce pacient zrušit registraci k očkování v očkovacích centrech má teoreticky několik možností: zrušit telefonicky v očkovacím centru nebo na lince 1221, nebo to udělá praktický lékař na této lince. Prakticky jsou tyto možnosti nedosažitelné! Další, zatím nevyzkoušená, cesta je zrušit dle GDPR poskytnutý souhlas při registraci. V rámci tohoto kroku lze požádat ministerstvo zdravotnictví i o výmaz osobních údajů, ale podle toho co píše ministerstvo zdravotnictví při registraci, by mělo stačit zrušit souhlas. Další vyzkoušená možnost je nereagovat na 3x zaslaný PIN2 a počkat na automatické zrušení.
Nelze než nezmínit i poslední možnost – umřít. Díky naší vládě je i toto pravděpodobné řešení.

Dovolím si citovat část shrnutí z pátečního jednání na MZ: „Stav : Stát má prioritu naočkovat rychle alespoň pacienty 80+, ovšem v očkovacích centrech již téměř žádní nejsou registrováni, naopak u praktických lékařů je jich registrováno cca.60.000, pacientů starších 70+ je rovněž u praktických lékařů podstatně více než v OC. Kraje mají očkovací látky, ale nemají seniory, praktici mají seniory, ale nemají očkovací látky.“

(18.3.2021) Od včera nefunguje systém pro registraci pacientů k očkování u praktických lékařů. Bez vysvětlení, bez upozornění a dle mého i bez rozumného důvodu. Za důvod totiž nepovažuji změny v systému, o nichž jsem psala 17.3.2021 níže. Aby se měnil systém nám pod rukama a my se stávali nedobrovolně testery systémů státních institucí, nepovažuji za důvod. Na to mají mít jistě vývojáři vlastní testovací systémy. Celá situace je o to horší, že se systémem musíme povinně pracovat. Nevidím to jinak, než jako další klacek hozený pod nohy praktickým lékařům, kterým jde především o proočkování těch pacientů, kteří jsou nejrizikovější a praktici je znají nejlépe. To je i principem systému primární péče, který nám mnoho zemí závidí, ale jak vidět i ten je nyní rozbíjen diletanty v naší vládě.

(17.3.2021) K očkování chronicky nemocných pacientů. Z médií se dozvídáme např. deník.cz 16.3. (zde), že vláda připravuje systém, v kterém budou chronici dostávat speciální kódy, skrze své ambulantní specialisty. Pomocí těch se budou moci zaregistrovat k očkování. Ještě minulý týden jsem, jako praktický lékař, registrovala chronicky nemocné (podle pravidel SPL – spolek praktických lékařů) k očkování do systému ISIN, stejně jako pacienty splňující věkové kritérium. Nyní se do věci vložil ředitel zeměkoule a již je registrovat nelze. Funkční systém bude nahrazen nedomyšleným paskvilem, tak jak jsme svědky v řízení celém období krize již několikrát byli. Již jsme zřejmě jako praktici ztratili přes noc schopnost rozhodnout kdo je nemocný a kdo ne. Především jde ale o něco jiného: další skupinu obyvatel nahnat do očkovacích center. Jedná se jen o zisk finanční a volební. Na pacienty se zde vůbec nehledí. Zeptejte se svých sousedů, jak vypadá očkování v nejbližší nemocnici. Stísněné, špatně dostupné prostory, kde se pacient tlačí na pacienta. Nikdo se neptá na případné potíže, které by vyloučily možnost očkování. Nejde o zdraví, ale o kusy bez ohledu na rizika. A aby nedošlo k omylu, očkovací centra jsou placeny nejen za aplikaci vakcíny, ale značnou částkou na denní provoz na rozdíl od nás, kteří provoz již máme obsažen v základní platbě od pojišťovny a stát by to na víc nic nestálo.

Systém, který zde náš stát nastavil je stejný, jako kdyby zakázal prodávat náhradní díly na auta a otevřel si velkokapacitní opravny, kde by veškerý zisk rozdělil svým kamarádům. A protože by vlastně velkoryse zajišťovali mobilitu obyvatel, čerpali by na to ještě dotace z našich daní.

(15.3.2021) Uměle vyvolaný souboj o vakcíny, který nemá pravidla, nás staví do role: dělej co chceš, bez známých a podvodů na tebe dojde k losování z klobouku kouzelníků Pokustóna na svatého Dyndy. Řečí nepoetickou a pragmatickou musíme říct, že i když jsme splnili podmínky pro přidělení vakcín, nevíme kdy se na nás dostane řada. Ačkoliv některé deníky píší, že na Vysočině již očkuje polovina praktických lékařů, NENÍ TO PRAVDA. Autoři si pletou očkující lékaře s těmi, kdo by chtěli očkovat. Ze tří set ambulancí chce očkovat 60% (cca 180) a z těch dostalo vakcíny pouze 17 ordinací. Pokud by si Kraj Vysočina vzal příklad odjinud(Zlín, Znojmo – z osobní zkušenosti) mohl dávku 100 vakcín rozdělit a přidělit to více ordinacím tak, aby se dostalo k očkování více potřebných pacientů. Takto se očkují sedmdesátiletí pacienti u jednoho lékaře a mnohem rizikovější 80+ u jiného nemají šanci a musí čekat. Vzhledem k tomu, že došlo k omezení dodávek očkovacích látek u AstraZeneca o 70%, tak těžko říct, kdy se dostane na všechny potřebné. A samozřejmě s omezením dodávek se musí myslet na druhou dávku pro již naočkované, takže si kraje opět podrží vakciny pro svá očkovací centra. Vláda i samospráva selhává na všech úrovních řízení.

(4.3.2021) Boj s byrokracií, arogancí, neschopností a amatérismem veřejné správy pokračuje i do pozdních nočních hodin vyplňováním formulářů pro každého, kdo si vzpomene, že se chce ujistit, že máme zájem očkovat naše pacienty, že si to opravdu naši pacienti přejí, že jsme si na to sehnali spotřební materiál, že jsme konkrétní pacienty zadali do nefunkčního informačního systému stejně nefunkčního státu, zaslali jsme objednávku na distributora a kamsi na ministerstvo, abychom se dozvěděli, že příjemce emailu je na dovolené a nemohou naši objednávku vyřídit, protože nemají zásoby vakcín . Poté se můžeme modlit, že bude naše ordinace vylosována, aby nám sdělili, že vakcíny nám nemohou dodat, protože je potřebují do předražených očkovacích center. Přesto věříme, že se očkovací látky dočkáme a budeme moci naše pacienty brzy informovat o termínech očkování.

(1. 3. 2021) Ode dnešního dne registrujeme pacienty splňující podmínky přednostního očkování k vakcinaci v naší ordinaci. Přednostně budou očkováni: věk 70+, chronicky nemocní : vysoký tlak, cukrovka, obezita, dlouhodobé onemocnění plic, závažné dlouhodobé onemocnění ledvin a jater, onkologické onemocnění, závažné dlouhodobé onemocnění srdce, vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky, neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém – stav posuzuje praktický lékař . Upozorňujeme na to, že pokud jste se u nás nahlásili, že máte zájem o očkování v naší ordinaci a přitom se nahlásili i do centrálního registru k očkování v očkovacích centrech (OC), tak máte smůlu a to dvojitou. Za prvé, jste naštvali svého praktika a přivodili mu započatou čtvrthodinu zbytečné práce a za druhé, musíte absolvovat očkování v naplánovaném OC.

(28.2.2021) Přes všechna tvrzení vlády hojně propagovaná v médiích je očkování v ordinacích praktických lékařů nejrůznějšími orgány veřejné správy oddalována. Přestože leží ve skladech velké množství vakcín je zájmem vyočkovat co nejvíce vakcín v očkovacích centrech. Jde o sběr politických bodů a peněz.  Každý hejtman se k situaci staví po svém a tak například v Jihočeském nebo Karlovarském kraji vůbec neplánují očkování prostřednictvím praktiků. V Praze někteří praktici vakcíny obdrželi díky pražskému magistrátu a bezplatné distribuci dobrovolníků z řad sdružení praktiků. Postoj Vysočiny je mírně řečeno pokrytecký. Rozdělení vakcín obdržený od státu je v rukou krajského koordinátora. Podmínky, které nastavil kraj skrze něj, jsou nesplnitelné. Například zatímco do očkovacích center jsou vakcíny dodávány se spotřebním materiálem (stříkačky, jehly) ze zásob hmotných státních rezerv, praktici si je musí obstatarat sami a protože je jich nedostatek, nejsme schopni je prozatím nikde koupit. Další podmínka je na počet registrovaných zájemců o očkování, ale vzhledem k dalšímu omezení spočívajícímu ve věku registrovaných zájemců není jisté, že splníme tuto podmínku. Další vývoj pečlivě sledujeme a budeme vás informovat na těchto stránkách.

Zde citace tiskové zprávy Spolku praktických lékařů: „Praktikům chybějí vakcíny a injekční stříkačky. Nedostanou dokonce ani všechny vakcíny Astra Zeneca, které byly původně určeny pouze pro použití v ordinacích praktických lékařů. Značná část dodávky této vakcíny však nyní skončí v očkovacích centrech. Proto hrozí, že zapojení praktiků bude spíše symbolické a jejich skutečné schopnosti a kapacity zůstanou nevyužity!

–       Kolik vakcín praktici skutečně dostanou záleží pouze na vůli jednotlivých krajů. Krajští očkovací koordinátoři mají totiž bohužel přednostní právo stáhnout z distribuce vakcíny určené praktikům. Jsou kraje, které o zapojení praktických lékařů nestojí vůbec. Příkladem je Karlovarský kraj, (nejhorší epidemiologická situace v ČR v kombinaci s nejnižší proočkovaností), který oznámil, že se zapojením praktiků vůbec nepočítá a všechnu vakcínu Astra Zeneca pošle do velkokapacitního očkovacího centra v KV Aréně.

(23.2.2021)
Ačkoliv stále z medií slyšíme o zahájení očkování u praktických lékařů, přes jejich snahy nejsou stále jasná žádná organizačně-technická opatření. Sbíráme zájemce o očkování a tyto budeme informovat individuálně pomocí SMS a hromadně i zde na stránkách. Budou-li pro nás očkovací látky k dispozici, budeme objednávat k očkování a to na přesný čas.

Imunita po očkování vzniká plně až týden po druhé dávce a očkování nechrání před infekcí stoprocentně. Mělo by ale rozhodně chránit proti těžkému průběhu onemocnění. I očkovaný člověk také v určitých případech může být infekční. Dokud tedy nebude proočkováno 60-70%  lidí nezabrání se šíření viru. Je třeba zachovávat stále stejná hygienicko-epidemiologická opatření a to očkovaní i neočkovaní jedinci.

Antigenní testy neprovádíme, protože nejsme schopni zabezpečit odpovidající hygienicko-epidemiologická opatření ve vztahu k dalším uživatelům budovy.  Obracejte se na internetové stránky Nemocnice Třebíč, kde se můžete na antigenní testy objednat.
Pozor:  Pozitivita antigenního testu většinou signalizuje pravděpodobnost infekce, ale  negativita testu jen zhruba ze 70% znamená že nejste infekční !!!  I při negativním testu dodržujte všechna hygienicko-epidemiologická opatření.

Návod na registraci k očkování z dílny ministerstva zdravotnictví najdete zde:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Prezentace_Centr%C3%A1ln%C3%AD-rezerva%C4%8Dn%C3%AD-syst%C3%A9m.pdf

Jak bude prakticky proveditelný pod vedením naší vlády kocourkovských, uvidíme.

Sledujte aktuality na stránkách mzcr.cz (https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-spusti-centralni-rezervacni-system/).

15.1.2021 8:08 systém dostupný na stránce registrace.mzcr.cz je funkční. ALE…První krok spočívá jen v ověření mobilního telefonního čísla. Zadáte číslo mobilního telefonu, na který dojde PIN potřebný k zaregistrování. Bohužel nelze předregistrovat jen telefonní číslo a dokončit registraci později. Jste totiž automaticky přesměrováni na stránku, kde se zadává mnoho dalších údajů.

Bohužel při praktické zkoušce zaregistrovat SMS došly po 15 minutách. Takže trpělivost. Nenechávejte si posílat znovu SMS a vydržte. Stránku na které máte PIN zadat nezavírejte. Jinak budete muset znovu zadat telefon a znovu čekat SMS. Zároveň lze registrovat na jednom počítači pouze jednoho pacienta. Zkušební registrace trvala 30 minut.

Z TĚCHTO DŮVODŮ NEJSME SCHOPNI REGISTRACI ZA VÁS PROVÉST!!!

NEMÁME KAPACITU PROVÁDĚT REGISTRACI PŮL HODINY.

AŽ V ÚTERÝ 19. 1 . 2020 SE SNAD DOZVÍME OD MINISTERSTVA, JAK LZE OČKOVÁNÍ PROVÁDĚT U NÁS V ORDINACI.

18.1.2021 8:03 Odezva systému na zaslání PIN1 se zkrátila a SMS přišla do minuty.

Dopisem pana hejtmana nám bylo sděleno, že je nedostatek vakcín a na kraji Vysočina se s očkováním v ambulancích praktického lékaře zatím nepočítá. Bohužel ani my jako zdravotníci nemáme možnost se naočkovat. V jiných krajích se to povedlo lépe a alespoň zdravotníci jsou proočkovaní.

22.1.2020 Došlo ke změně systému registrace a to k lepšímu.
Jestliže nemáte provedenou registraci na adrese https://registrace.mzcr.cz a neobdrželi jste SMS s výzvou k rezervaci, nemůžete se nyní rezervovat.
Pokud jste se již registrovali a obdrželi SMS s výzvou pro rezervaci termínu (PIN 2), vyplňte číslo pojištěnce a kód PIN 2 z obdržené SMS a pokračujte na rezervační stránku. Nemusíte tedy sledovat, zda se již uvolnil nějaký termín na Vámi vybraném očkovacím centru. Registrujete se až dojde PIN 2. Pozor, zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny a vy si vyberete termín na https://reservatic.com/ockovani. (potřebujete číslo pojištěnce (vetšinou RČ) a PIN2).