Omezení provozu

Vážení pacienti z důvodu opravy komunikace v Rudíkově bude ordinace od
10. 9. 2018 do odvolání UZAVŘENA a místo toho budeme ordinovat v  Budišově.

Dne 21. 9. 2018 bude z důvodu školení v ordinaci pouze sestra.

Dne 27. 9. 2018 bude zavřeno. Zastupovat nás bude pan doktor Kvapil , Myslibořice 242 v čase od 7:00 do 9:00 hod.

Letní dovolená

Vážení pacienti, v době léta čerpáme dovolenou v těchto dnech:

26. 6. 2018 –  8. 7. 2018 zastupuje MUDr. Benáček Budišov

26.7. 2018 – 27. 7. 2018 zastupuje MUDr. Kvapilová nemocnice Třebíč

3. 8. 2018 – 13. 8. 2018 zastupuje MUDr. Benáček Budišov

Přejeme všem krásné léto.

GDPR

Vážení klienti, s účinností GDPR jsme revidovali procesy spojené s nakládáním a ochranou osobních údajů. Protože záznamy o zdravotním stavu vyžadují a vždy vyžadovaly zvláštní péči, bylo s nimi vždy nakládáno dle platných zákonů a proto je nové nařízení pro nás spíše spojeno s byrokratickou zátěží.

Údaje, které o Vás evidujeme jsou zpracovávány z právního titulu vyplývajícího ze zákona. Kontakty, které jste poskytli (email a telefonní kontakt) jsou zpracovávány za účelem předávání informací, které jsme si dříve domluvili. Více informací najdete na stránce věnované problematice GDPR.

Protože tyto kontakty využíváme  z různých právních titulů (zákonnost, oprávněný zájem) definovaných v obecném nařízení GDPR a na hranice oprávněného zájmu může být nahlíženo různě, využijeme i rovnocenný právní titul s výše jmenovanými a to souhlas se zpracováváním osobních údajů.  Bude Vám při návštěvě ordinace předložen k podpisu tento souhlas v listinné podobě. Tento bude „víceúrovňový“ podle informací, které budete chtít dostávat. (od informací o hrozícím zhoršení zdravotního stavu na podkladě laboratorních výsledků a vyšetření, přes změny pracovní doby až po informace o probíhajících očkováních ). Obdobný souhlas bude možné poskytnout elektronicky přes webové rozhraní na těchto stránkách nebo Vám dojde odkaz do emailu, který byl poskytnut v minulosti.

Takto poskytnutý souhlas je možno celý nebo částečně odvolat písemně nebo elektronickou cestou na adrese mudr.skoumalova@gmail.com .( Prioritně jak byl souhlas poskytnut, tak má být odvolámn) Automaticky budou také vymazány pokud již nebudete našimi pacienty (typicky přeregistrací k jinému lékaři).

e-Recept

Jak funguje eRecept?

Od 1. 1. 2018 je povinné vydávání e-receptů. Naše ordinace byla připravena a tímto datem i začala vydávat e-recepty, pokud nedošlo k technickým problémům v podobě komunikace s centrálním úložištěm což nastalo především v Rudíkově jak vlivem přetížení technologií centrálního úložiště tak nekvalitním připojením v místě ordinace. Změnou operátora a posílením komunikačních technologií se podařilo vyřešit tyto problémy a podíl klasických receptů je pod 2%.

Co je eRecept?

Je lékařský předpis tzv. recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER. Vydáváme eRecept (resp. jeho identifikátor) pacientovi v několika různých podobách – na papírové průvodce, nebo v e-mailu.

Co když v lékárně nemají všechny léky?
Pokud nemá lékárna lék k dispozici může většinou prodloužit platnost receptu nebo vydat počet, který má skladem a pacient si může vybrat lék jinde nebo až po objednání léku lékárníkem.

Mohu na eRecept vyzvednout léky třeba pro sousedku, manželku, dítě a za jakých podmínek?
Ano, je možné, aby předepsané léčivé přípravky vyzvedla i jiná osoba, než které byl léčivý přípravek (LP) předepsán.

Jak se má naložit s eReceptem, pokud lékař špatně uvede číslo pojištěnce (ČP) či jiný údaj?
Lékárník nemůže změnit údaje uváděné na eReceptu vyjma předepsaného léčivého přípravku (ovšem se souhlasem pacienta a po konzultaci s lékařem). Za údaje uvedené na eReceptu plně zodpovídá jeho původce, tedy lékař. V případě zjištěných nesrovnalostí je nezbytné požádat lékaře o provedení změny.

V jaké podobě obdržím recept?

  • Nejběžnější předání je pomocí SMS. K tomu je využíván systém SUKL, s kterým komunikuje náš informační systém. Do mobilního telefonu přijde pacientovi SMS obsahující jedinečný kód, který v lékárně nadiktujete. To pro případ, že máte starší tlačítkový přístroj bez internetu.
  • Ve smart mobilu můžete použít odkaz v SMS, kterým se otevře QR kód a ten v lékárně načtou.
  • Nově lze jen ukázat občanský průkaz a pracovník lékárny spáruje vydaný recept s rodným číslem pacienta.
  • Pro všechny případy lze i vytisknout recept papírový a to většinou když nefunguje systém zaslání elektronickou cestou, nebo se jedná o speciální léčiva na speciální recept a nebo, když pacient přes veškerou snahu zdravotníka musí zničit kousek lesa a odnést si papír v hmatatelné podobě.

Co se zatím nevyužívá?

Webová aplikace pro pacienty měla být dostupná dne 6. 12. 2017, pro její používání je nutné zajistit si přístupové údaje na CzechPointu více je možno zjistit na stránkách www.epreskripce.cz

Mobilní aplikace pro pacienta  pro Android a iOS  měla být dne 6. 12. 2017. Pro její používání je nutné mít funkční webovou aplikaci pacienta a provést v ní potřebná nastavení pro mobilní aplikaci.

Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která umožnila přístup SÚKL k Základním registrům, a tedy i ztotožňování občanů v Registru obyvatel, nabyla účinnosti až 1.10.2017, došlo k vývoji této komponenty a testování až od října 2017. K vyžádání přístupových údajů na CzechPointu využívá již existující systém MVČR, konkrétně Správy základních registrů. V případě problémů s žádostí o přístupové údaje k aplikaci se, prosím, obraťte na kontaktní místa SZR (www.szrcr.cz ).

Co přinese aplikace?
Díky této aplikaci pacient uvidí, jaké léčivé přípravky mu byly elektronicky předepsány. Pokud bude chtít, může tento přehled zpřístupnit také svým ošetřujícím lékařům, kteří tak mohou příp. vyhodnotit kombinaci užívaných léčiv apod.

V tomto příspěvku byly využity informace z https://www.epreskripce.cz [cit. 14. 4. 2018].

Očkování proti chřipce

Vážení pacienti, od 27. 9. 2017 budeme očkovat vakcínami proti chřipce. Očkujeme rizikové skupiny občanů a seniory zdarma a očkovací látkou chránící proti čtyřem kmenům viru za nevelký doporučený doplatek. Objednat se můžete na tel. 608 091 155, 568 875 191 nebo emailem viz kontakty. Dr. Judita Skoumalová

Očkování

Vážení klienti, právě v těchto dnech je vhodné se nechat očkovat proti klíšťové encefalitidě. Již rok VZP přispívá na toto očkování ve výši až 500 Kč. Celkem bylo v roce 2015 v ČR hlášeno 351 případů onemocnění klíšťovým zánětem mozku. Dva pacienti zemřeli. Nejvíce postiženým regionem byly jižní Čechy a Vysočina. Dle informací z VZP měl každý třetí klient této pojišťovny klíště.

Jak získat příspěvek od VZP?

Předložte doklad o zaplacení očkovací látky proti danému onemocnění (ne starší než 3 měsíce) a potvrzení o její aplikaci na kterékoli pobočce VZP  nebo je zašlete poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Tyto dokumenty  obdržíte od nás při aplikaci očkovací látky nebo si žádost si můžete stáhnout zde: (žádost o příspěvek VZP).
Objednejte se k nám na očkování telefonicky či emailem.

Vážení pacienti!

Od 1. 2. 2017 provozuji ordinace v Budišově a Rudíkově vlastním jménem. Rozsah péče je zachován. Upravila jsem ordinační dobu, kterou najdete v sekci O nás. Pevný telefon zůstává zachován (568875191). Číslo na mobilní telefon je: 608 091  155. Email: mudr.skoumalova@gmail.com.

Dr.Skoumalová