e-Recept

Jak funguje eRecept?

Od 1. 1. 2018 je povinné vydávání e-receptů. Naše ordinace byla připravena a tímto datem i začala vydávat e-recepty, pokud nedošlo k technickým problémům v podobě komunikace s centrálním úložištěm což nastalo především v Rudíkově jak vlivem přetížení technologií centrálního úložiště tak nekvalitním připojením v místě ordinace. Změnou operátora a posílením komunikačních technologií se podařilo vyřešit tyto problémy a podíl klasických receptů je pod 2%.

Co je eRecept?

Je lékařský předpis tzv. recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER. Vydáváme eRecept (resp. jeho identifikátor) pacientovi v několika různých podobách – na papírové průvodce, nebo v e-mailu.

Co když v lékárně nemají všechny léky?
Pokud nemá lékárna lék k dispozici může většinou prodloužit platnost receptu nebo vydat počet, který má skladem a pacient si může vybrat lék jinde nebo až po objednání léku lékárníkem.

Mohu na eRecept vyzvednout léky třeba pro sousedku, manželku, dítě a za jakých podmínek?
Ano, je možné, aby předepsané léčivé přípravky vyzvedla i jiná osoba, než které byl léčivý přípravek (LP) předepsán.

Jak se má naložit s eReceptem, pokud lékař špatně uvede číslo pojištěnce (ČP) či jiný údaj?
Lékárník nemůže změnit údaje uváděné na eReceptu vyjma předepsaného léčivého přípravku (ovšem se souhlasem pacienta a po konzultaci s lékařem). Za údaje uvedené na eReceptu plně zodpovídá jeho původce, tedy lékař. V případě zjištěných nesrovnalostí je nezbytné požádat lékaře o provedení změny.

Co se nevyužívá?

SMS či prostřednictvím speciální aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta je pozastaveno vzhledem k novému nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). SMS zasíláme pouze velmi výjimečně po telefonické konzultaci s pacientem.

Webová aplikace pro pacienty měla být dostupná dne 6. 12. 2017, pro její používání je nutné zajistit si přístupové údaje na CzechPointu více je možno zjistit na stránkách www.epreskripce.cz

Mobilní aplikace pro pacienta  pro Android a iOS  měla být dne 6. 12. 2017. Pro její používání je nutné mít funkční webovou aplikaci pacienta a provést v ní potřebná nastavení pro mobilní aplikaci.

Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která umožnila přístup SÚKL k Základním registrům, a tedy i ztotožňování občanů v Registru obyvatel, nabyla účinnosti až 1.10.2017, došlo k vývoji této komponenty a testování až od října 2017. K vyžádání přístupových údajů na CzechPointu využívá již existující systém MVČR, konkrétně Správy základních registrů. V případě problémů s žádostí o přístupové údaje k aplikaci se, prosím, obraťte na kontaktní místa SZR (www.szrcr.cz ).

Co přinese aplikace?
Díky této aplikaci pacient uvidí, jaké léčivé přípravky mu byly elektronicky předepsány. Pokud bude chtít, může tento přehled zpřístupnit také svým ošetřujícím lékařům, kteří tak mohou příp. vyhodnotit kombinaci užívaných léčiv apod.

Jakmile bude aplikace nebo zasílání SMSkou vyřešeno vyzkoušíme a budeme informovat na těchto webových stránkách.

V tomto příspěvku byly využity informace z https://www.epreskripce.cz [cit. 14. 4. 2018].

 

Očkování proti chřipce

Vážení pacienti, od 27. 9. 2017 budeme očkovat vakcínami proti chřipce. Očkujeme rizikové skupiny občanů a seniory zdarma a očkovací látkou chránící proti čtyřem kmenům viru za nevelký doporučený doplatek. Objednat se můžete na tel. 608 091 155, 568 875 191 nebo emailem viz kontakty. Dr. Judita Skoumalová

Očkování

Vážení klienti, právě v těchto dnech je vhodné se nechat očkovat proti klíšťové encefalitidě. Již rok VZP přispívá na toto očkování ve výši až 500 Kč. Celkem bylo v roce 2015 v ČR hlášeno 351 případů onemocnění klíšťovým zánětem mozku. Dva pacienti zemřeli. Nejvíce postiženým regionem byly jižní Čechy a Vysočina. Dle informací z VZP měl každý třetí klient této pojišťovny klíště.

Jak získat příspěvek od VZP?

Předložte doklad o zaplacení očkovací látky proti danému onemocnění (ne starší než 3 měsíce) a potvrzení o její aplikaci na kterékoli pobočce VZP  nebo je zašlete poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Tyto dokumenty  obdržíte od nás při aplikaci očkovací látky nebo si žádost si můžete stáhnout zde: (žádost o příspěvek VZP).
Objednejte se k nám na očkování telefonicky či emailem.

Vážení pacienti!

Od 1. 2. 2017 provozuji ordinace v Budišově a Rudíkově vlastním jménem. Rozsah péče je zachován. Upravila jsem ordinační dobu, kterou najdete v sekci O nás. Pevný telefon zůstává zachován (568875191). Číslo na mobilní telefon je: 608 091  155. Email: mudr.skoumalova@gmail.com.

Dr.Skoumalová