Opatření v souvislosti pandemií COVID-19

Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek, na doporučení Svazu praktických lékařů (dostupné zde) bude ordinace provozována pouze v nouzovém režimu. Nelze mísit zdravé a nemocné pacienty.

Nechoďte do ordinace, ale zavolejte nám na telefon 568875191 nebo . 608091155. Pokud  lékař uzná Váš problém akutním vyžadující vyšetření budete objednán na přesnou dobu, tak aby jste se nepotkal s jiným pacientem! Až do odvolání nebudou nyní prováděny závodní prohlídky, preventivní prohlídky, očkování, administrativní úkony, odložitelné léčby. 

Recepty a neschopenky, lístky na peníze (u námi vedené neschopenky)  budou vystavovány elektronicky. Kód e-receptu lze zaslat SMSkou i na tlačítkový mobil!
Je-li to jen trochu možné, využívejte emailovou komunikaci  (mudr.skoumalova@gmail.com).

Vrátili-li jste se ze zahraničí volejte na telefony výše uvedené. Nedovoláte-li se můžete kontaktovat Krajskou hygienickou stanici na telefonu 568 858 316 (Po – Čt: 8:00 – 15:00, Pá: 8:00 – 14:30) , po této době krizové číslo 566 650 866 popřípadě celostátní telefonní čísla zde.

Na linku 112 volejte pouze v ohrožení života nebo bude-li to nařízeno hygienickou stanicí či doporučeno na lince Státního zdravotnického ústavu. Je možno použít celostatní linku 1212.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví a více informací najdete zde.